Toegankelijke proeftuin voor regionale bedrijven.

Het C-district is een innovatief netwerk van partners uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. Door circulaire activiteiten te bundelen, barrières voor innovatie weg te nemen en creatieve co-creatie te stimuleren, creëren we een moderne zone tussen stad, mens en bedrijfsleven. Het C-district fungeert als een proeftuin waar circulaire oplossingen in de praktijk worden toegepast om de overgang naar een circulaire economie te versnellen.

Ondernemers, kennisinstellingen, overheden en burgers vinden elkaar in het C-district. Het hele jaar door zijn er activiteiten, samenwerkingen en projecten waar je aan kunt deelnemen of waar je kennis van kunt nemen. Het C-district is de enige plek binnen de MRA waar digitalisering, innovatie en circulariteit samenkomen in één gebied en netwerk. Samen met jouw bedrijf willen we hier meer van maken.

MAAK Terrein als uitvalsbasis C-district.

Hierbij is de aandacht gericht op:
  • Circulaire economie, innovatieve maakindustrie, smart industry, digitalisering
  • Maatschappelijke vraagstukken (gezonde economie, circulariteit, klimaatadaptie)
  • Het creëren van nieuwe bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid
  • Innovatieve producten die ook op grote schaal gemaakt kunnen worden, zodat er relevante maatschappelijke impact is
  • Bedrijven uit Haarlem, de regio en Metropoolregio Amsterdam
  • Innoverende MKB, development afdelingen van bedrijfsleven, startups, kennisinstellingen

Werken aan de circulaire economie in Haarlem.

het C-district dient als bedrijvennetwerk dat werkt aan de circulaire economie in Haarlem. Zo wordt gewerkt aan een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden gebruikt. Het C-district richt zich met name op het organiseren van productieprocessen met steeds minder (primair) materiaal. Dat kan door beter ontwerpen, nieuwe productiemethoden, maar ook door niet alle benodigde producten direct te produceren.

KOM NAAR C THE FUTURE!
C the Future is hét tweedaags event van C-district over circulariteit, creativiteit, innoveren, digitaliseren en leren!

Het C-district kent geen begrenzingen maar het MAAK-terrein vormt de fysieke uitvalsbasis. Hier zijn de fieldlabs 3D Makers Zone en BouwLab R&Do gevestigd samen met de 37 innovatieve en circulaire maakbedrijven bij MAAK.

C-district

MAAK is als uitvalsbasis van het C-district zelf ook een proeftuin en voorbeeld voor innovatieve en duurzame oplossingen.
C-district

Inspirerend

Inspirerende en innovatieve uitstraling voor een hoogwaardig en aantrekkelijk werkgebied

Hergebruik

Hergebruik van de herkenbare bebouwing tot hoogwaardige bedrijfsruimtes

Energieneurtraal

Naar energieneutraal & gasloos

Innovatieve Bouwtechnieken

Iinnovatieve bouwtechnieken zoals modulair, prefab en biobased

Gezond

Klimaatadaptieve en gezonde omgeving

Laagdrempelig

Volop ruimte voor ontmoeten & laagdrempelig toegankelijk voor bedrijven met innovatie vraagstuk .

Innovatief makersterrein rondom nieuwe maaktechnieken & community

MAAK

MAAK Haarlem biedt onderdak aan een community van 37 bedrijven die de allernieuwste digitale of circulaire maaktechnieken gebruiken, leveren of faciliteren. Binnen MAAK speelt kruisbestuiving tussen de bedrijven onderling een belangrijke rol. De bedrijven op MAAK bezitten specialistische kennis en een groot machinepark. Maar MAAK Haarlem is meer dan een bedrijfsverzamellocatie: het vervult een actieve rol in de huisvesting, samenwerkingen, zichtbaarheid en de doorontwikkeling van de gevestigde bedrijven.

Geïnteresseerd om je bedrijf binnen het C-district te vestigen bij MAAK Haarlem? Zie: www.maakhaarlem.nl

Smart Industry Fieldlab

3D Makers Zone

3DMZ (3D Makers Zone) is een innovatief bedrijf gespecialiseerd in industrieel 3D-printen met daaraan gerelateerde complementaire digitale technologieën. 3DMZ is gesitueerd in een oude industriële garageloods die is getransformeerd tot creatieve, technologische werkruimte waar verschillende labs zijn ingericht met een scala aan grote en kleine industriele 3D-printers, robotarmen, 3D-scanners en expo-opstellingen. 3DMZ is een unieke plek waar met organisaties, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen versneld wordt geïnnoveerd. Ideeën en concepten komen hier direct tot leven en worden uitgewerkt tot prototypes, pilots en eindproducten. Met onze innovatieprogramma’s wordt ervaring opgedaan rondom bussinesmodellen die je direct kan toepassen. Helemaal van A tot Z en alles er tussenin. Via onze live events halen bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen kennis op en wordt het netwerk versterkt. Verder host 3DMZ ook regelmatig zakelijke evenementen van externe partijen die rondom innovatie en digitaliseren iets willen organiseren. Ook geven we inspirerende rondleidingen door onze eigen faciliteit.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden bij 3DMZ? Zie: www.3dmz.nl

Smart Industry Fieldlab

BouwLab R&Do

BouwLab R&Do is een innovatiehub op het gebied van technologie en duurzaamheid voor de bouw. BouwLab maakt nieuwe bouwtechnologieën toegankelijk voor elke partij die zich hierin wil verdiepen, een testcase wil doen of een daadwerkelijk pilotproject wil oppakken. Want innovatie versnel je nu eenmaal met een plek met inspirerende showcases uit de praktijk die direct toepasbaar zijn en door ruimte te creëren zonder regelgeving waar in alle vrijheid kan worden geëxperimenteerd. Op een zeer laagdrempelige wijze kunnen bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen gebruik maken van alle faciliteiten van BouwLab R&Do. In 2019 werd BouwLab erkend als officiëel Smart Industry Fieldlab.

Geïnteresseerd om je aan te sluiten bij BouwLab R&Do of om een project op te starten? Zie: www.bouwlab.com

Gemeente

Haarlem

Het MAAK-terrein en 3DMZ (3D Makers Zone) zijn al sinds 2014 in ontwikkeling tot hub voor innovatieve en circulaire bedrijvigheid. De gemeente Haarlem heeft dit initiatief al die jaren ondersteund en constateert nu met de bedrijven dat het de potentie heeft om met deze locatie als basis het C-district verder te ontwikkelen en wil hier de komende jaren een actieve bijdrage aan leveren.

Meer info

C-district | All Rights Reserved